CZ EN DE

Korektury textu

Co je to korektura, v jakých situacích ji můžete potřebovat a v jakých jazycích ji provádíme?
Korektura je kontrola jazykové a textové správnosti již přeloženého textu. Korektura zpracována odborníky z oboru. Korekturu doporučujeme vyhotovit u každého dokumentu, který bude publikován, vydáván tiskem, veřejně prezentován a stává se tak vizitkou společnosti.

Nabízíme korektury rodilým mluvčím u následujících jazyků: Cena za jednu normostranu: